16 Feb
16Feb

Klinikejere over hele landet har nu mulighed for at indstille deres personale til en COVID 19-vaccine. Vaccinationsturen er således kommet til gruppe 4 (”Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte eller som varetager en kritisk funktion”). 

Branche- og fagorganisationer samt relevante arbejdsgivere på sundheds-, ældre- og socialområdet har i dag modtaget skriftlig information fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan de bestiller COVID 19-vaccine til deres ansatte. 

– Det er den enkelte arbejdsgiver, der har ansvaret for at vurdere, hvilket personale der skal tilbydes vaccination jf. Sundhedsstyrelsens kriterier, og den enkelte arbejdsgiver, der har ansvaret for at indsende skemaet med CPR-numre på personale, der ønsker tilbud om vaccination. Den enkelte arbejdsgiver kan vælge at indsende skemaet via fx en fag- eller brancheorganisation eller direkte til Statens Serum Institut, skriver fuldmægtig Anna Westergaard fra Sundhedsstyrelsen i brevet til de sundhedsfaglige. 


Ikke alle sundhedsfaglige er omfattet
Som eksempel på sundhedspersonale, der er omfattet af tilbuddet om en COVID 19-vaccination, nævnes medarbejdere i speciallægepraksis, fysioterapeutklinik, fodterapeuter, ansatte på en tandlægeklinik og på en jordemoderklinik.

Sundhedsfaglige, der derimod ikke er omfattet af tilbuddet, er bl.a. diætister, visse psykologer og apoteksansatte. 

Bemærk, at skemaerne, der sendes ind, maskinlæses. Det er derfor vigtigt, at de udfyldes præcist som angivet. Man får ikke kvittering på, om skemaet er godkendt, men får svar tilbage med invitation til vaccination. 

Der planlægges en anden runde for dem, der ikke når at komme med i denne omgang. Skemaet kan hentes på den lukkede del af PTO’s hjemmeside sammen med vejledningen. 

Arbejdsgiver skal ikke spørge personalet, om de ønsker vaccination, men skal indsende listerne til SSI med oplysninger på personale, der skal tilbydes vaccination. Om man ønsker vaccination eller ej, er en helbredsoplysning, og ikke en oplysning, den ansatte behøver at dele med sin arbejdsgiver. 

Det er værd at bemærke, at tilbuddet om vaccine til frontpersonale egentlig ikke er et tilbud, men et
arbejdsgiverkrav! Tandlæger, der har spurgt deres klinikassistenterne, om de vil vaccineres, er dermed på afveje. Det samme gælder klinikejere, som måske ikke lige har overvejet, om de vil indberette. Det har de ganske enkelt pligt til.

Excel-arket skal ikke skal sendes til Sundhedsstyrelsen via mail, da de ikke må behandle oplysningerne og heller ikke videresende dem til SSI. Excel-arket skal derimod sendes til Statens Serum Institut COVIDVACPRIVAT@ssi.dk som beskrevet i notatet og i Excel-skabelonen.

Der er frist fredag den 5. marts!

Læs mere her

Hent vaccinationsbestilling i Excel-format: Login i PTO's medlemsforum og gå derefter til fanen "Klinikdrift".