15 May
15May

Siden efteråret 2018 har klinikejer Jens Krogsgaard (kreds 5) siddet på formandsposten i PTO’s hovedbestyrelse. Jens har gjort et vedholdende og engageret stykke arbejde for PTO og alle i privat praksis gennem en årrække, men føler sig nu desværre nødsaget til at trække sig som formand. Årsagen er den, at Jens Krogsgaard – med klinik i Vivild i det østjyske – er personalemæssigt særdeles hårdt udfordret og derfor har svært ved at afse den fornødne tid til det fagpolitiske arbejde i den kommende tid. 

Erik Frauvne – som siden 2018 har fungeret som næstformand i PTO’s bestyrelse – konstitueres som ny formand. I samme moment er det nyeste medlem i PTO’s bestyrelse, Palle Christiansen, udpeget som ny næstformand. 

Jens Krogsgaard forsætter som menigt medlem af hovedbestyrelsen.