30 Mar
30Mar

Ny lov giver ansatte ret til fem årlige fraværsdage uden løn.

Bliver et familiemedlem ramt af Alzheimers, Parkinsons, kræft eller anden alvorlig sygdom giver omsorgsloven klinikkens ansatte ret til fem årlige fraværsdage uden løn. 

Hvad er nyt?
Omsorgsloven gælder for ansatte, hvor der i familien er behov for væsentlig omsorg og støtte, som skyldes alvorlig sygdom. Det sygdomsramte familiemedlem kan udover børn, forældre, ægtefælle også være samlever eller en person, som bor i samme husstand som den ansatte. Det er ikke et krav, at situationen skal være opstået akut.

Omsorgsloven gælder for alle ansatte i klinikken. Det er altså ikke regler, der er afhængige af, om det er skrevet ind i overenskomsten eller i ansættelseskontrakten. Fraværsdagene kan tages enkeltvis eller samlet, og du kan som klinikejer kræve lægelig dokumentation for, at der er alvorlig sygdom i familien. Det er den ansatte, som skal fremskaffe og betale for den relevante lægelige dokumentation.