20 May
20May

Regeringen har i nat indgået en ny politisk aftale med en lang række partier om en ny sundhedsreform. Selv kalder sundhedsminister Magnus Heunicke aftalen for en politisk bred aftale. 

På et pressemøde her til formiddag har Magnus Heunicke præsenteret rammerne for den nye aftale. Endnu engang må tandlægerne se sig forbigået. Politikerne vil gøre op med den geografiske ulighed i sundhedsvæsenet blandt andet ved at etablere 25 nye nærhospitaler og samtidig ved at styrke det digitale møde i sundhedsvæsenet, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Aftalen binder sundhedsvæsenet sammen, siger Magnus Heunicke. Men når man taler om ulighed i sundhed, er man nødt til at tage tandsundheden med. 

Udfordringerne med personalemangel, lange ventetider, og mangel på læger i yderområderne begrænser sig ikke kun til lægerne, men er i høj grad også en udfordring for tandlægerne. Det er derfor lidt af en tilsnigelse at sige, at nattens aftale binder sundhedsvæsenet sammen. 

Da regeringen i marts måned fremlagde udspillet til sundhedsreformen, var der forslag om at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol. Ligesom de ønskede at lave et forbud mod salg af nikotinprodukter som snus og cigaretter for alle født i 2010 og senere. De planer er dog ikke at spore i den nye reform.

På dagens pressemøde havde alle partiernes sundhedsordfører mulighed for at knytte en kommentar til aftalen. Enhedslisten kalder nattens aftale en ”lille prut”, som ikke løser de enorme udfordringer, der er i sundhedsvæsenet. Som de eneste nævner de, at uligheden i sundhedsvæsenet rammer borgere, der ikke har råd til sundhedsydelser som f.eks. tandpleje. 

I nattens aftale er tandsundhed ikke nævnt én eneste gang, og PTO vil nu derfor rette henvendelse til sundhedsministeren, så vi får sat tandsundheden på den politiske dagsorden. Der er brug for, at der bliver lagt flere kræfter i, at tandsundhed også bliver anerkendt som en del af sundhedsvæsenet. 

Forhandlingerne om den endelige aftale begynder i næste uge. 

Du kan læse hele aftale her.


Foto: Lars Bertelsen