10 Jul
10Jul


Sundhedsstyrelsen udgav senest retningslinjer for den regionale tandpleje tilbage i 2006, suppleret med et tillæg i 2012, hvor det regionale tilskud til tandpleje, via Sundhedslovens § 166 for patienter med medfødte sjældne sygdomme, blev indført. 

Den nye og tiltrængte vejledning skal opfattes som en sammenskrivning af disse, samt med yderligere revisioner, efter gældende lovændringer, bl.a. udvidelsen af den vederlagsfrie kommunale tandpleje for de 18-21-årige.

Hvad er nyt for dig som klinikejer: 

  • Vejledningen har en række faglige og administrative bidrag til, hvordan de aktiviteter i regionstandplejen, der er omfattet af loven, skal udføres
  • ”Københavnerkriterierne” for diagnosticering af Sjøgrens Syndrom betragtes som forældede, og anvendes ikke længere
  • Begrebet ”kemoterapi”, som før afgrænsede tilskudsordningen i hht. sundhedslovens § 166 sundhedsfagligt, er præciseret til udelukkende at omfatte cytostatiske lægemidler
  • De ”nye” faglige anbefalinger angående tandstatusundersøgelse og tidlig forebyggelse, som er indført i Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for hoved- og halskræft fra 23. juni 2020, er føjet til vejledningen
  • Listen for "sjældne sygdomme” er opdateret

Har du spørgsmål til vejledningen eller til området, kontakter du blot vores eksperter i foreningen for rådgivning.

Læs mere her.