18 Sep
18Sep

– Det var en dyr omgang. 

Sådan lød det fra Tandlægeforeningens forhandlere, da der senest blev indgået overenskomst med klinikassistenter og tandplejere i 2017. Og nu er det tid igen, da de nuværende overenskomster kan opsiges til udløb ultimo februar 2020. For at sikre, at de tandlægelige forhandlere får så bredt funderet mandat som muligt på baggrund af de praktiske erfaringer, man ligger inde med på landets klinikker, opfordres PTO’s medlemmer til at komme med forslag, idéer og ønsker til nye overenskomster. I den nuværende, dyre, overenskomst lå en aftalt lønstigning på 500 kr. pr. md. i 2017 og de følgende to år med 400 kr. hvert år. Hertil kom en række andre forbedringer omkring pension, fritvalgsordning, børns 1. sygedag, forhøjet løn under orlov m.m.

Ikke plads til lønstigninger
Efter PTO’s opfattelse er der ikke plads til lønstigninger denne gang. Klinikassistenter og tandplejere er værdifulde medarbejdere i det tandlægelige team. Men ligesom de fik det kontant at mærke, da det gik godt for branchen, så skal de nu – hvor der er en del udfordringer i branchen pga. besparelser på tilskudsrammen – på tilsvarende vis bidrage ved at stå last og brast med deres arbejdsgivere. 

Et forhold, vores gode medarbejdere skal sættes ind i, og som skal kunne aflæses i den nye overenskomst. Det vil efter PTO’s opfattelse som udgangspunkt sige ingen lønstigninger, men maksimalt en regulering, der svarer til inflationen, så der ikke sker et fald i reallønnen, men at købekraften bibeholdes. 

Der er flere overenskomstmæssige forhold, der er al mulig grund til at tage op til genovervejelse, og derfor opfordrer PTO medlemmerne til aktivt at forholde sig til disse forhold. Det er vigtigt, at de tandlægelige forhandlere udstyres med så bredt funderet et forhandlingsmandat som muligt, så der denne gang kan indgås en overenskomst, der afspejler branchens vilkår. 

Send ideer og forslag inden 1. november til PTO
Forslag, idéer og tanker modtages med glæde af PTO’s bestyrelsen på pto@pto.dk. 

Vi vil gerne have det i så god tid, at det kan indgå i det oplæg, som vi sender til de tandlægelige forhandlere. Altså: senest 1. november 2019.