23 Apr
23Apr

SUNDHEDSSTYRELSEN HAR NETOP FREMLAGT NYE VACCINATIONSKRITERIER, DER FÅR BETYDNING FOR LANDETS KLINIKEJERE.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er så god epidemikontrol, at der ikke for nuværende er risiko for, at sundhedsvæsenet bliver overbelastet. Det er derfor besluttet at ændre visitationskriterierne for personale i sundhedssektoren. Det betyder ændringer i vaccinationsplanerne for det klinikpersonale, der allerede er blevet visiteret til vaccination som en del af målgruppe 4, men endnu ikke har modtaget første vaccinedosis. Sundhedsstyrelsen vurderer således, at personale i praksissektoren ikke i længere generelt opfylder kriterierne for fremskyndet vaccination. 

Udgangspunktet er således, at klinikpersonalet fremadrettet vil blive visiteret efter alder og blive tilbudt vaccination efter den overordnede vaccinationsplan. Klinikejere kan dog fortsat efter en konkret vurdering visitere klinikpersonale under 60 år til fremskyndet vaccination som en del af gruppe 4. Det forudsætter dog, at mindst ét af følgende kriterier er opfyldt:• 

Medarbejderen kan i sine arbejdsfunktioner ikke undgå tæt fysisk kontakt med uvisiterede5 patienter/borgere med forskellige former for nyopståede symptomer, hvor det ikke altid er muligt på forhånd at afgøre om symptomerne kan skyldes COVID samt personale med tæt fysisk kontakt til personer med mistænkt eller konstateret COVID-19.

  • Medarbejdere, der har en arbejdsfunktion eller udfører procedurer med særlig smitterisiko, fx aerosolgenererende procedurer i luftvejene på personer, hvor det kan være vanskeligt at foretage en tilstrækkelig visitation ift. symptomer på COVID-19, fx personer med nedsat kognitiv funktionsevne.  Ved ”uvisiterede” skal forstås patienter og borgere med tegn på nyopstået akut sygdom, og som inden kontakten ikke har været udspurgt ift. symptomer på COVID-19 eller hvor eventuelt mistanke om COVID-19 ikke er afkræftet. De aerosolgenereende procederer med betydning for smitte ift. ny coronavirus fremgår af Statens Serum Instituts notat ”Infektionshygiejniske forholdsregler ved udførelse af aerosolgenererende procedurer i luftveje på patienter med mistænkt eller bekræftet covid-19, der findes her LINK 
  • Personale, med pleje, -omsorgs- og behandlingsopgaver, der ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med personer i særligt øget risiko , og hvor der samtidig er en formodning eller viden om, en lav andel færdigvaccinerede blandt de personer, der er i særlig øget risiko, eller der gennem en længere periode har været en høj grad af smitteudbredelse lokalt (incidens over 200 nye tilfælde per 100.000 borgere per uge). 
  • Personale, som varetager en specialiseret og kritisk funktion, og som ikke kan afløses af kolleger ved sygefravær, fx højt specialiseret kirurgi, der kun udføres af meget få personer i landet.

Personale, der allerede har nået at modtage første vaccinationsdosis af AstraZenica (Vaxzevria®), vil blive tilbudt færdigvaccination med en mRNA-vaccine. Det forventes, at de i så fald vil modtage en invitation til vaccinationen i e-boks, således det passer med, at der kan bestilles tid ca. 12 uger efter første dosis med Vaxzevria®

Kontakt PTO, hvis du har spørgsmål til vaccinationsprogrammet.