16 Oct

Udsendt fredag d. 14. oktober 2022

Patientsikkerheden skal ikke kompromitteres, fordi Halcion ikke er tilgængeligt på det danske marked.

Der er på de sociale medier opstået tvivl blandt tandlæger om, hvilket præparat der bør ordineres til patienter med f.eks. situationsbetinget tandlægeangst, når det velkendte lægemiddel Halcion er utilgængeligt.

Vi har udarbejdet denne pjece for at hjælpe med viden om krav til ordination af afhængighedsskabende lægemidler i kommunal og privat tandlægepraksis. Her fremgår det, at vi i Styrelsen for Patientsikkerhed har fokus på følgende:

◾️ Indikation – som tandlæge kan du ordinere præparater til sedering af patienter på indikation af akut situationsbetinget og stress-relateret angst.

◾️ Præparatvalg – som tandlæge skal du ordinere præparater med kortest mulig halveringstid.

◾️ Dosis - som tandlæge skal du vælge lavest mulig dosis.

◾️ Interaktion - som tandlæge skal du altid optage en dagsaktuel anamnese inden ordination.

◾️ Patientens ret til medbestemmelse – som tandlæge skal du altid indhente og journalføre et detaljeret informeret samtykke inden, at du ordinerer afhængighedsskabende medicin.

◾️ Journalføring af vurdering og patientinformation - som tandlæge skal du journalføre din sundhedsfaglige vurdering og din information til patienten, om behandlingen kan påvirke patientens evne til at føre bil og andre maskiner.

I pjecen her fremgår det også, at vi i forhold til valg af præparat henviser til odontologisk medicinvejledning: https://lnkd.in/e3z7kqC8

Der kan være særlige tilfælde, hvor du som tandlæge vurderer, at en afvigelse fra ovenstående er den bedste behandling i det konkrete tilfælde. I sådanne situationer skal du journalføre dine sundhedsfaglige overvejelser sammen med den information, der er givet til patienten, og som lægges til grund for, at patienten på et oplyst grundlag samtykker til en behandling, som fraviger almindelig faglig standard.

Find pjecen her