08 Oct
08Oct

Det er med stor beklagelse, at PTO’s bestyrelse har følt sig nødsaget til at aflyse det planlagte årsmøde den 14. november 2020 i Nyborg.

Baggrunden er den meget usikre situation om risikoen for coronasmitte. En situation, hvor PTO som sundhedsaktør føler, at vi har en særlig pligt til at gå forrest, play safe og ikke løbe unødvendige risici for smitte, når det ikke er altafgørende, at årsmødet afholdes – men når det lige så vel kan afvikles på et senere tidspunkt, hvor risikoen er mindre end nu.

PTO’s bestyrelse har lyttet til både bekymrede medlemmer, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed og til regeringens seneste opdatering, den 7. oktober, i henhold til hvilken de nuværende restriktioner, indtil videre, fortsætter måneden ud i bestræbelserne på at forhindre en 2. smittebølge.

Den indsats bakker PTO’s bestyrelse op om, og vi vedkender os vores ansvar. Derfor må vi beklageligvis aflyse årsmødet. Vi håber, at det kan finde sted i begyndelsen af det nye år.

PTO’s generalforsamling, som bestyrelsen vedtægtsmæssigt er forpligtet til at afholde, løber som planlagt af stablen på Hotel Sinatur i Nyborg lørdag den 14. november, dog kl. 13.00 i stedet for kl. 14.00, under iagttagelse af alle sikkerhedsforanstaltninger. Mere om dette senere – se bl.a.  generalforsamlingsnummeret af PTOrientering, som udsendes til alle medlemmer i slutningen af oktober.

Bemærk, at tilmelding til generalforsamlingen i år er obligatorisk!

Tilmelding skal ske senest mandag den 2. november kl. 12.00.

Du kan tilmelde dig her


På bestyrelsens vegne

Erik Frauvne, formand