20 Feb
20Feb

Der er indgået overenskomst på industriens områder, der nu skal til afstamning blandt medlemmerne.

Usikkerheden har ført til, at overenskomsten er indgået for en periode på to år. 

De øvrige dele af det private arbejdsmarked læner sig op ad overenskomsterne på industriens område. Derfor er søndagens resultat også vigtig for klinikejerne.

Inflationen har i 2022 været historisk høj og har i privat tandlægepraksis ført til et stigende udgiftspres, og samtidig er priserne på tandlægeydelser ikke fulgt med.

Sygesikringstilskuddet på tandlægeydelse er i 2022 steget med i gennemsnit 0.5 pct. I den overenskomst der er forhandlet på plads, er der aftalt at øge mindstelønnen, en generel lønstigning på 4 pct. hvor to procent er lagt på fritvalgskontoen og de sidste to procent på den arbejdsgiverbetalte pension.

Fritvalgskontoen hæves dermed fra 7 til 9 pct. Fritvalgskontoen er de midler, som lønmodtageren selv råder over – de kan udbetales som løn, bruges på ferie eller indbetales på pensionsopsparingen.

De øgede pensionsindbetalinger betyder, at arbejdsgiverne går fra at indbetale 8 procent til fremover at indbetale 10 pct og. Den ansatte skal derfor fremover indbetale mindre. Derudover er der aftalt nye regler for betalt barsel, der samlet set giver 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet modsat de 32 uger, som der er i dag.