20 Mar
20Mar

Der er indgået forlig om en to-årig overenskomst med HK om klinikassistenter. Forliget skal til afstemning blandt medlemmerne. 

I forliget, der er indgået mellem HK og Tandlægeforeningen, er der aftalt en stigning i minimumslønnen, derudover er det aftalt, at det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag stiger med to procent, og at det arbejdsgiverbetalte bidrag til fritvalgskontoen stiger med to procent. 

Det arbejdsgiverbetalte bidrag til fritvalgsordningen overstiger med den aftalte stigning til 9 procent hen over et år lidt over en månedsløn og udgør dermed en væsentlig del af den samlede lønudgift. Denne del af aftalen læner sig op af aftalerne for det øvrige private område. Der er for tandlægeklinikker aftalt flere nye rettigheder for HK tillidsrepræsentanterne på klinikken. 

Det er aftalt, at grænsen for valg af tillidsrepræsentant i tandlægeklinikker sættes ned fra 6 til 5 medarbejdere, at tillidsrepræsentanten får mulighed for at mødes med nyansatte, at tillidsrepræsentanten kan anmode om at få belyst klinikkens økonomiske situation og fremtidsudsigter, herunder bl.a. aftalebøger, f.eks. i forbindelse med lønsamtaler.