09 Feb
09Feb

Trist sag på grund af kapacitetsproblemer i den kommunale tandpleje

Seksårige Wilson fra Faxe fik ikke behandling i tide, men det kunne være undgået, som DR bragte en historie om den 7. februar: ”Det er jo oplagt, og faktisk også helt lovligt, at private tandlægeklinikker hjælper udfordrede kommuner, som fx i den aktuelle sag fra Faxe Kommune, hvor en lille dreng til sidst måtte få sin tand trukket ud, fordi tandplejen ikke havde tid til en fyldning”, udtaler Ole Marker, PTO. 

Det er svært at forholde sig til den konkret sag i detaljer på baggrund af den korte omtale, men generelt er der mulighed for at få behandling i privat praksis. 

I BUT-overenskomsten (Børne- og ungdomstandplejen), om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger, står der bl.a. i § 4 A, at akut og nødvendig nødbehandling kan udføres både af tandlæger, der har indgået aftale med kommunen, og tandlæger der ikke har indgået aftale med kommunen”, forklarer Ole Marker og uddyber: ”Det vil med andre ord sige, at Wilsons mor har ret til at kontakte en privat tandlægepraksis, uden at komme i karantæne, som kommunen ellers havde oplyst hende om.”

Sagen giver anledning til at genopfriske alt det, du som klinikejer skal huske i den sammenhæng.

Akut tandpleje

Som nævnt, er det tilladt for patienter at kontakte en privat tandlægeklinik, hvis der er akut behov for tandlægehjælp, og den kommunale tandpleje ikke er tilgængelig eller ikke kan tilbyde behandling inden for en rimelig tidsramme. Som klinikejer skal du være opmærksom på at:

 • Ved behandling af traumatiserede tand/tænder er det fagligt mest hensigtsmæssigt, at nødbehandlingen foregår på en sådan måde, at den eller de enkelte traumatiserede tand/tænder færdigbehandles i det omfang, det er muligt. Dette belaster barnet mindst muligt, og det giver pulpa den nødvendige ro, så ophelingen kan forløbe optimalt i den givne situation.
 • Ved behandling af tandsmerter, på grund af tabt fyldning eller sekundær caries, bør tanden/tænderne så vidt muligt færdigbehandles.
 • Overenskomstens parter er enige om, at det er den behandlende tandlæge, der ved nødbehandling må beslutte, hvilken behandling, der efter et fagligt skøn skal udføres for at afhjælpe symptomerne.
 • Det skal fremgå af journalen, hvad du har udført af behandling under ydelsen ”diverse.”

Skift fra kommunal til privat praksis

Børn og unge, der er berettigede til kommunal tandpleje efter denne overenskomst, kan frit vælge mellem de tandlæger, der er omfattet af overenskomsten. Tandlægeskift kan finde sted, når forældrene eller den unge, henvender sig herom til kommunen, der underretter den pågældende tandlæge.

Som klinikejer skal vi være opmærksom på:

 • Børn og unge under 16 år, der vælger at modtage tandpleje i privat praksis efter eget valg, har ret til et tilskud til tandpleje på 65 % af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje i privat praksis. Der er derfor en egenbetaling på 35%, og det skal du oplyse om før behandling.
 • Du kan ikke tage patienten i behandling med dette tilskud, før der er modtaget et udskrivningsbrev fra den kommunale tandklinik.
 • Påbegyndes behandlingen før dette, ydes intet tilskud, og patienten skal betale det hele selv.
 • Dette gælder også evt. orto-behandling.
 • Kommunen kan betinge sig, at en overflytning først sker, når allerede planlagt behandling i den kommunale tandpleje er udført.
 • Afregning sker efter BUT, og der skal søges om frie ydelser.

Fritvalgsordningen

I forlængelse af ovenstående kan:

 • Unge på 16 år eller ældre vælge at modtage det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud hos praktiserende tandlæge efter eget valg.
 • Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud. 
 • Du kan ikke tage patienten i behandling med dette tilskud, før der er modtaget et udskrivningsbrev fra den kommunale tandklinik.
 • Påbegyndes behandlingen før dette, yderes intet tilskud, og patienten skal betale det hele selv.
 • Afregning sker efter BUT, og der skal søge om frie ydelser.

Karantæne

Der er ikke tale om nogen form for ”karantæne”, som DR-artiklen omtaler. Der er dog tale om følgende:

 • Kommunalbestyrelsen/den kommunale tandpleje kan beslutte, at børn og unge, der vælger at skifte mellem henholdsvis bopælskommunens vederlagsfri tandplejetilbud og privat praksis, ikke på ny kan skifte tilhørsforhold før op til 1 år efter seneste behandlerskift.
 • Klinikejeren skal huske, at et skift mellem en privat praksis til en anden privat praksis, i både 

35/65 %-ordningen og fritvalgsordningen, kræver fornyet godkendelse fra bopælskommunen.

Læs baggrundshistorien om Wilson fra Faxe Kommune på DR her.