14 Dec
14Dec
Tandlægeforeningen skriver på deres nyhedsmedie, at foreningen har opsagt aftalen med Sundhedsministeriet om Tandskadeerstatningen.  

Beslutningen betyder, at tandlægeforeningen ikke længere ønsker at behandle sager om tandskader, og opgiver ordningen om erstatning for tandskader ned til 1.000 kr. PTO, ATO og Dansk Tandsundhed mener, at Tandlægeforeningen har truffet en rigtig beslutning.

Stærkt samarbejde har båret frugt
PTO har, sammen med ATO og Dansk Tandsundhed, arbejdet for, at sager om tandskader flyttes til Patienterstatningen. En model som de tre foreninger har forelagt Sundhedsministeren, Folketingets Sundhedsudvalg og også Danske Regioner.

Privat tandlægepraksis skal sidestilles med det øvrige sundhedsområde
PTO og Dansk Tandsundhed mener, at klinkejerne ikke skal stilles hverken bedre eller ringere end andre privatpraktiserende faggrupper. PTO arbejder derfor aktivt for en erstatningsordning, hvor privat tandlægepraksis bliver sidestillet med det øvrige sundhedsområde, hvor der gælder en bundgrænse for ret til erstatning på 8.300 kr. Denne lovpligtige ordning er i dag for sygehuse og for privat praktiserende sundhedspersoner, som er finansieret af regionerne.

Tandlægeforeningen har siden 2018 ønsket en lovbestemt pligt for klinkejerne til at betale til den frivillige erstatning for skader ned til 1.000 kr. Det er derfor glædeligt, at alle foreninger nu spiller på samme bane og er enige om en afvikling af denne ordning.

Der kommer nu en periode med uklarhed. PTO vil, på baggrund af beslutningen, gå i dialog med Sundhedsministeriet og sammen med ATO og Dansk Tandsundhed, søge indflydelse på den fremtidige ordning for tandskader. PTO mener, at hvis der er et politisk ønske om at fastholde den nuværende frivillige ordning for småskader ned til 1.000 kr. for privat tandlægepraksis, så må det fremadrettet være en del af den offentligt finansierede erstatningsordning.