30 Oct
30Oct

Tandlægeforeningen skriver på foreningens hjemmeside, at de er sigtet i sag om ærekrænkelse. PTO kæmper ikke mod tandlæger, men vi tog kampen om gode økonomiske vilkår for klinikejerne. Vi har derfor valgt at lægge dokumentationen frem.  

PTO’s samarbejde med Købstædernes Forsikring blev udfordret fra første dag. 

Tandlægeforeningen/TandlægeTryghed skrev på Tandlægeforeningens medier og i mails til medlemmerne, at PTO’s forsikring var i strid med regler 1.1. Tandskadeerstatningen var en lovbestemt erstatning, som alle klinkejere skulle betale til, og som kun Tandlægeforeningens Tandskadeerstatningen kunne udbyde 1.2.

Konsekvensen var stor. I ét helt år måtte vi lukke ned for vores samarbejde med Købstæderne, og for en tid måtte vi sige farvel til de to medarbejdere, der skulle få Praksis+ op at flyve. Heldigvis har tiden givet PTO ret – Tandskadeerstatningen er ikke en lovbestemt erstatning, som alle klinkejere skulle betale til. 

PTO har fra Sundhedsministeriet fået indsigt i dokumenter, der viser, at Tandlægeforeningen/TandlægeTryghed siden 2018 har forsøgt at få indført en lovbestemt Tandskadeerstatning. De vidste derfor også, at det var forkert, når de skrev, at klinikejerne ifølge lov var forpligtet til at betale til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. 

Den dokumentation fremlægger vi her. 

2018: 18. juni 

I referat fra møde med Tandlægeforeningen/TandlægeTryghed og Sundhedsministeriet:  ”Tandlægeforeningen gjorde samtidig opmærksom på, at de ikke havde mulighed for at opkræve beløbet mellem 1.000-10.000 kr. […], idet de ikke har hjemmel hertil.” 11 

2019: 20. august 

I mail fra TandlægeTrygheds direktør Mette Heegaard til Sundhedsministeriet:  ”Jeg glemte lige i går at få med, at der bør tilføjes […], at Tandlægeforeningen kan lave en obligatorisk brancheløsning for alle privatpraktiserende tandlæger, uanset foreningsmedlemskab.” 12

2020: 12. august 

I mail fra Tandlægeforeningens fmd. Susanne Kleist til Sundhedsministeriet: ”Der [er] en relativ stor gruppe af tandlæger, som ikke har bidraget […] Vi skal derfor atter anmode om, at der hurtigst muligt skabes lovhjemmel for at Tandlægeforeningen kan etablere en obligatorisk brancheløsning […]” 6 

2021: 17. juni 

I mail fra TandlægeTrygheds direktør Mette Heegaard til Sundhedsministeriet:  ”I fortsættelse af tidligere drøftelser […] imødeses tilvejebringelse af lovhjemmel for at Tandlægeforeningen kan etablere en obligatorisk brancheløsning […]” 16 

Den største har ikke altid ret  

PTO´s forsøg på dialog førte ingen vegne. Politianmeldelse var nødvendig for at stoppe den strøm af forkerte informationer, hvor Tandlægeforeningen/TandlægeTryghed såede tvivl om lovligheden af Praksis+. 

Beslutningen var svær og vi overvejede også at lukke helt ned. Den største har bare ikke altid ret. Tandskadeerstatningen er en dyr ordning for klinikejerne. Derfor skal der også være et alternativ.   

Et monopol er brudt 

I det år der er gået, er der sket meget. Politiet har vurderet, at der var rimelig grund til at rejse sigtelse. Den beslutning har PTO ingen indflydelse på. 

Sundhedsministeren har fastslået, at klinikejerne ikke har forsikringspligt, regionerne har stoppet det automatiske træk i klinikejernes sygesikringstilskud, og regionerne har rejst en sag mod Tandlægeforeningen om tilbagebetaling af et tocifret millionbeløb. 

I dag kan ingen være i tvivl om, at Tandlægeforeningen/TandlægeTryghed tog fejl, og at de gik langt over grænsen for, hvad en forening som PTO skal tåle, også selv om vi er i samme familie. 

PTO kæmper ikke mod tandlæger, men vi tog kampen om et alternativt forsikringstilbud. PTO vil rigtige gerne samarbejde. Derfor har vi også foreslået en løsning, hvor der er to forsikringsudbydere: Tryg Forsikring og Købstædernes Forsikring, men den konkurrence har Tandlægeforeningen/TandlægeTryghed ikke ønsket. 

Den 7. – 8. november skal PTO så i Sø- og Handelsretten. TandlægeTryghed har stævnet PTO for at miskreditere deres navn. Det er vi ikke enige i, men tager vi fejl, så dækker vi ikke over det. 

Selv om vi er en lille forening, så er vi ikke så små, at vi ikke tør indrømme fejl.