08 May
08May

PTO's bestyrelsesformand Poul Staal i TV2 News: Sundhedsloven bør ændres. Klinikejerne bruger for meget tid på at hjælpe patienter med at søge tilskud i et administrativt bureaukratisk system.

Mere end hver anden kræftpatient får afslag på tilskud til tandlægebehandling i privat praksis. Tilskuddet gives først, når skaden er indtrådt og kun, hvis skaden er betydelig og skyldes strålebehandling. 

Tandskader, der skyldes bivirkninger ved medicinsk behandling, er ikke dækket. Netop det var PTO’s bestyrelsesformand Poul Staal i sidste uge inviteret i TV2 News for at kommentere på. 

Her sagde han, at sundhedsloven bør ændres, for klinikejerne bruger for meget tid på at hjælpe patienter med at søge tilskud i et administrativt bureaukratisk system. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler patienter med hoved- og halskræft en livslang forebyggelsesindsats i privat tandlægepraksis. 

Det bør for sygehuslægerne være muligt at henvise til tandlægebehandling i privat praksis med offentligt tilskud. 

Det vil samtidig lette klinikejerne for en betydelig arbejdsbyrde. Problemet er, at privat tandlægepraksis ikke indgår som en del af kræftpakken på trods af anbefalingerne om et livslangt forløb hos egen tandlæge.