17 Jun
17Jun

DR har afdækket hvordan en kvinde har misbrugt en læges autorisations- ID, og som falsk læge givet corona-råd online i over et år. 

Tandlægers og lægers autorisations-id ligger frit tilgængeligt for alle i autorisationsregistret på styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside. 

Poul Staal siger til P4, at et autorisations-id ikke kun er en garanti for, at en person der udgiver sig for at være tandlæge, også er tandlæge. Det er også en garanti for, at tandlægen ikke er underlagt sanktioner. Ulovlig brug af autorisations-id er derfor ikke kun til skade for den tandlæge, der får stjålet sit autorisations-id. Det er også til skade for patienterne, når sikkerheden i at have et autorisations-id svigter. En tandlæge bruger for eksempel sit autorisations-id i forbindelse med ansættelse af personale, til kommunikation med offentlige myndigheder og i forbindelse med udskrivning af recepter. 

Misbrug af autorisations-id er alvorligt og straffes efter autorisationslovens 78 og 79 med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder. 

Det er PTO’s opfattelse, at sundhedspersoner autorisations-id ikke skal ligge frit tilgængeligt for opslag. Styrelsen for Patientsikkerhed bør derfor som dataansvarlig begrænse adgangen til at få fremvist autorisations-id, fastslår Poul Staal. 

Du kan høre indslaget med Poul Staal her