30 May
30May

Find den maj måneds nummer af PTOrientering her på vores hjemmeside eller i din postkasse. 

I dette nummer kan du læse om; 

- Sådan må du behandle patienter i behandling med bisfosfornater 

- PTO foreslår, at tilskud til tandlægebehandling i privat tandlægepraksis kan gives efter lægehenvisning fra sygehus

- PTO deltager i arbejdsgruppe for sundhed 

- Billund 2022 - endelig kunne vi mødes 

- Vi skal tænke mobilitet ind i tandlægeuddannelsen 

- Udvidet ret til tandlægeydelser til ukrainske flygtninge 

- Har du tilmeldt dig KlinikDag 2022?

Du finder det her