19 Dec
19Dec

Sundhedsområdet har fået en central placering i regeringsgrundlaget, der fylder tæt på 60 sider, men tandsundhed og privat tandlægepraksis er ikke nævnt. 

Udfordringer er der flere af. I regeringsgrundlaget lægges der op til en akutplan, der er målrettet sygehusene, udvidelsen af arbejdsudbuddet, hvor lønstigning for plejepersonalet er koblet op på færre deltidsstillinger og en strukturkommission, der skal se på det sammenhængende sundhedsvæsen. PTO ønsker også, at udfordringerne i sundhedsvæsenet bliver løst. 

Tandsundhed og privat tandlægepraksis har ikke fundet plads i regeringsgrundlaget, selv om der også her, er udfordringer nok. Tandlægemangel, hvor ikke alle har lige adgang til en tandlæge tæt på, en plan for en voksentandpleje, der nu har ligget ventet hen over flere regeringer, en opkvalificering af de kliniske færdigheder i tandlægeuddannelsen, en reform af reglerne for at drive privat tandlægepraksis. Det er nødvendigt at sygehuse, kommunerne og privat tandlægepraksis tænkes ind i en samlet helhedsløsning.

PTO ser frem til et samarbejde med Sophie Løhde som ny sundhedsminister. Sophie Løhde har stor erfaring fra sundhedsområdet.

Hun har været sundhedsordfører ad flere omgange samt sundheds- og ældreminister én gang tidligere, inden hun blev hentet ind som innovationsminister, for at stå i spidsen for en fornyelse af den offentlige sektor. 

Du kan læse regeringsgrundlaget her.