26 Apr
26Apr

Regionerne giver tilskud til tandlægebehandling for kræftpatienter, der på grund af strålebehandling i hoved eller halsregionen, har udviklet betydelige tandskader. Der er imidlertid stor forskel på sagsbehandlingstiden. I Region Sjælland er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 10 dage, mens patienter i Region Midtjylland - landets nærstørste region – må vente 95 dage. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler patienter med hoved- og halskræft en livslang forebyggelsesindsats i privat tandlægepraksis. En ændring af sundhedsloven, som giver patienter med kræft i hals, mund eller hoved ret til vederlagsfri tandlægebehandling i privat tandlægepraksis efter lægehenvisning fra sygehus vil være en markant styrkelse af det behandlingen for kræftpatienter. Der er imidlertid ikke politisk opbakning til en udvidelse af det vederlagsfri behandlingstilbud. 

Sundhedsministeren har til Folketingets Sundhedsudvalg svaret, at der ikke er planer om en udvidelse af tilbuddet, da det vil medføre merudgifter til tandlægebehandlingen. Det er efter PTO’S opfattelse til skade for patienterne, at den sammenhængende behandlingsindsats mellem sygehus og privat tandlægepraksis ikke har den nødvendige politiske prioritering.

Der er årligt omkring 1.000 kræftpatienter, der på sygehus modtager strålebehandling med helbredende sigte. Privat tandlægepraksis er ikke et appendiks til det øvrige sundhedsvæsen. 

Forslaget om vederlagsfri tandlægebehandling for kræftpatienter på grundlag af henvisning fra sygehus vil være til stor gavn for den gruppe af patienter, der oplever tandskader som følge af strålebehandlingen. 

- Vi ved, at patienter der modtager strålebehandling i ansigt og kæbe er i høj risiko for at udvikle betydelige senfølger i tænder og mund, der er derfor al mulig grund til, at tandlægebehandling i privat tandlægepraksis indgår som en del af cancerpakken for den gruppe af patienter, siger Poul Staal, formand for PTO.

 Den tidlige forebyggende indsats for kræftpatienter med risiko for udvikling af tandskader er styrket med kræftpakken. Indsatsen er begrænset til patienter i sygehusregi. Privat tandlægepraksis indgår ikke som en del af kræftpakken på trods af anbefalingerne om et livslangt forløb hos egen tandlæge. Patienter skal derfor fortsat selv søge om tilskud til tandlægebehandling, og hvor der i lovgivningen er krav om, at patienterne skal kunne dokumentere, at skaderne skyldes strålebehandlingen.  


Region                               Antal dage for strålepatienter / Antal dage for kemopatienter  

Region Sjælland                10                                                        14 

Region Hovedstaden       33                                                       46 

Region Syddanmark        70                                                       90 

Region Midtjylland           95                                                        67 

Region Nordjylland           57                                                       68 


For yderligere information kontakt formand for PTO, Poul Staal på telefon 31 26 62 11.