07 Jul
07Jul

Danske Regioner har efter et møde med PTO meddelt, at de stopper med at overføre en andel af klinikkernes sygesikringstilskud, som klinikejerens betaling til Tandlægeforeningens forsikring for tandskader.

Frit valg af forsikring 

PTO har haft flere møder med Danske Regioner om Tandlægeforeningens tandskadeerstatning. I kølvandet på sundhedsministerens svar til Folketingets Sundhedsudvalg har Danske Regioner bedt de enkelte regioner om at stoppe for de automatiske indbetalinger til Tandlægeforeningen.

Indbetalingerne stopper fra juli måned. Samtidig rejser regionerne et tilbagebetalingskrav mod Tandlægeforeningen på skønsmæssigt op til 62 mio. kr. for udgifter til administration, som regionerne mener, de er blevet opkrævet uretmæssigt siden 2019. 

Beslutningen om at stoppe de automatiske indbetalinger betyder, at du som klinikejer frit kan vælge, hvor du vil tegne forsikring for tandskader under 10.000 kr., uden du kommer til at betale for den samme forsikring to gange. 

Hvad betyder det for dig? 

  • At regionerne stopper med at overføre en andel af klinikkens sygesikringstilskud til Tandlægeforeningens forsikring for tandskader.

  • At du som klinikejer frit kan vælge, om du vil forsikres, og hvor du vil forsikres.

  • At du frit kan vælge om du vil tegne forsikring i Praksis+.

Regionernes træk i klinikkens sygesikringstilskud bliver indbetalt til Patientklagestyrelsen for behandlingen af klagesager og til Tandlægeforeningen. 

Beslutning om at stoppe det automatiske træk i klinikkens sygesikringstilskud gælder indbetalingerne til Tandlægeforeningen pr. 1. juli, men har virkning fra 1. juni, fordi der afregnes månedsvist bagud.  

Du kan søge tilbagebetaling – PTO hjælper dig  

På mødet med Danske Regioner blev spørgsmålet om tilbagebetaling også berørt. For tandlæger, der har tegnet forsikring hos Praksis+, eller som ikke er medlem af Tandlægeforeningen, vil PTO søge om at få tilbagebetalt det beløb, som regionerne har trukket til betaling for Tandskadeerstatningen. 

Tilbagebetaling for klinikejere, der er medlemmer af Tandlægeforeningen, er ikke endelig afklaret, men har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte PTO.