05 May
05May

Klinikejerne modtog i sidste uge en mail fra Tandlægeforeningens Praksisforsikring om, at det nu er tid til at indberette klinikkernes omsætning med henblik på beregning af præmien til dækning af Tandlægeforeningens kollektive ordning for tandskadeerstatninger med udbetalinger mellem 1.000 og 10.000 kr. 

Skal tandlæger indbetale? 

I mailen fra Tandlægeforeningens Praksisforsikring står der, at indberetning og betaling af præmien til den kollektive ordning for Tandskadeerstatninger med udbetalinger mellem 1.000 kr. og 10.000 kr. gælder for alle privatpraktiserende tandlæger (klinikejere) i Danmark, uanset om omsætningen er indtægtsført under et ydernummer eller ej, og uanset om klinikejeren er medlem af Tandlægeforeningen eller ej. 

Men det er efter PTO’s opfattelse forkert, når Tandlægeforeningens Praksisforsikring skriver sådan.

Tandskadeerstatningen er en frivillig ikke-lovpligtig erstatningsordning for tandskader. Klinikejere har ikke forsikringspligt for tandskader under 10.000 kr. 

Dette bekræftede sundhedsminister Magnus Heunicke i februar, hvor han på et spørgsmål fra Folketingets Sundhedsudvalg oplyste, at tandlæger ikke har en lovbestemt forsikringspligt for tandskader under 10.000 kr. 

Klinikejere har derfor heller ikke en lovbestemt pligt til at indbetale et beløb til Tandlægeforeningens Praksisforsikring til dækning af udgifter til udbetaling af erstatninger mellem 1.000 - 10.000 kr. 

Hvad kan du gøre  

Folketingets Sundhedsudvalg har stillet spørgsmål til Sundhedsministeren om klinikejerens indbetalingspligt. Indtil der kommer en endelig afklaring, er det PTO’s anbefaling, at du indbetaler til Tandskadeerstatningen, men med forbehold for krav om tilbagesøgning. 

Det gør du ved at sende en mail til: sikker@tf-tandskade.dk hvor du skriver: 

»Indbetaling til tandskadeerstatningen med udbetalinger mellem 1.000 kr. og 10.000 kr. er med forbehold for krav om tilbagesøgning, såfremt der ikke foreligger en lovbestemt indbetalingspligt.« 

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler?  

Klage- og erstatningsloven giver patienter ret til erstatning for tandskader over 10.000 kr. Spørgsmålet om erstatning for tandskader under 10.000 kr. afgøres ved domstolene og er helt uafhængig af Tandlægeforeningen og Tandlægeforeningens Praksisforsikring. 

Det er derfor forkert, når Tandlægeforeningens Praksisforsikring skriver, at manglende indberetning og betaling kan betyde, at en patient ikke får udbetalt erstatning. 

Vælger du ikke at indberette og betale, kan du ifølge Tandlægeforeningens Praksisforsikring risikere at blive ekskluderet af Tandlægeforeningen. 

Men det er ikke korrekt, når Tandlægeforeningens Praksisforsikring oplyser, at dine patienter mister retten til erstatning, hvis du ikke indbetaler. 

Er du i tvivl om ovenstående, kan du kontakte PTO for mere information. 

33 12 00 20 / pto@pto.dk