30 Mar
30Mar

Ambitionerne var ikke til at tage fejl af på tirsdagens pressemøde, hvor regeringen præsenterede rammerne for en ny sundhedsstrukturkommission, der skal se på fremtidens sundhedsvæsen. 

Fra statsminister Mette Frederiksen lød det, at ”vi kommer til at træffe de nødvendige beslutninger”, mens Lars Løkke Rasmussen fastslog, at det bliver en ”totalrenovering” af sundhedsvæsenet.  

Vej til store forandringer
Den sidste strukturkommission i 2002-2004 førte til en sammenlægning af kommunerne og nedlæggelse af de daværende amter, hvor store dele af forebyggelsesindsatsen blev flyttet til kommunerne. 

Strukturkommissionen kan være en vej til store forandringer med nedlæggelse af regionerne eller færre regioner. Strukturkommissionen ledes Jesper Fisker, der er direktør i Kræftens Bekæmpelse. Herudover er yderligere otte eksperter fra sundhedsområdet udpeget som medlemmer af kommissionen. Privat speciallæge- og tandlægepraksis er ikke repræsenteret i kommissionen.

Kommissionen skal se på rammerne for den kommunale sundheds- og forebyggelsesindsats, sammenhængen mellem det specialiserede sygehusvæsen og det nære sundhedsvæsen i kommuner samt på organisering og styring af almen praksis. Strukturkommissionen har et år til at komme i mål med deres anbefalinger. 

Privat tandlægepraksis
Privat tandlæge- og specialtandlægepraksis udgør en del af det nære sundhedsvæsen, og har i de seneste 10 år udviklet sig i retning af færre og større klinikker samt klinikker med sammedagskirurgi. 

PTO har løbende peget på, at der er behov for at se på sammenhængen mellem de specialiserede sygehusfunktioner og privat tandlægepraksis og de dele af den opfølgende og forebyggende behandling, der kan udlægges til privat tandlægepraksis. 

PTO har flere gange peget på, at patienter, der fra sygehusvæsenet er henvist til kontrol og behandling i privat tandlægepraksis, med henvisningen også bør være garanteret behandling med fuldt offentligt tilskud. Det vil skabe en bedre sammenhæng mellem sygehus og privat tandlægepraksis og vil aflaste klinikejerne for et stort administrativt arbejde med at søge om tilskud til tandlægebehandling. 

PTO har også peget på fritvalgsreglen for børn og unge, der er fyldt 16 år bør ændres, så privat tandlægepraksis bliver førstevalg for unge, der er fyldt 16 år. Det vil reducere det store dropout ved overgangen til voksentandplejen. Med privat praksis som førstevalg undgår klinikejerne at indgå aftaler med kommunerne om behandling af de unge. En tættere tilknytning til det offentlige sundhedsvæsen må ikke føre til en øget styring og kontrol af privat tandlægepraksis.

Find oplægget til kommissionen her