06 Jan
06Jan

Tirsdag d. 10. januar kommer der dom i sagen anlagt af TandlægeTryghed mod PTO. 

Forløbet har ikke været kønt, og PTO havde gerne set det anderledes. 

Der er undervejs i forløbet rejst flere spørgsmål til Tandskadeerstatningen, der kalder på svar. 

I sagen, anlagt af TandlægeTryghed, har PTO valgt at lægge dokumentationen frem. 

I de vedhæftede filer har vi markeret de udsagn, som TandlægeTryghed mener er forkerte og miskrediterende.

Uanset udfaldet, vil PTO offentliggøre dommen her på hjemmesiden. 

Sagen drejer sig om PTO’s markedsføring af Praksis+
TandlægeTryghed har anlagt sagen, fordi PTO forkert har skrevet TandlægeTryghed, hvor der skulle stå Tandlægeforeningen, og fordi PTO forkert har sammenlignet prisen på Praksis+ med forsikringer, der ikke kun formidles af TandlægeTryghed. 

TandlægeTryghed har i sagen rejst et erstatningskrav på ½ mio. kr. 

PTO gjorde under sagen gældende, at PTO ikke har gengivet en anden opfattelse, end den måde TandlægeTryghed selv markedsfører sig på. 

PTO kom under retssagen med eksempler på, at: 

  • TandlægeTryghed markedsfører Tandlægeforeningens forsikringer på TandlægeTrygheds egen hjemmeside

  • Tandlægeforeningen ikke er godkendt som forsikringsselskab og derfor ikke lovligt kan markedsføre forsikringer

  • klinikejernes indbetalinger til Tandskadeerstatningen indsættes på TandlægeTrygheds bankkonto og ikke Tandlægeforeningens.

Der er, fremhævede PTO, en uigennemskuelig fordeling af roller, opgaver og ansvar mellem TandlægeTryghed og Tandlægeforeningen, og at TandlægeTryghed også selv sammenblander rollerne. 

Del af konflikt
PTO lagde samtidig vægt på, at sagen er en del af en konflikt om, at andre end Tandlægeforeningen kan udbyde en forsikring for tandskader. 

PTO’s samarbejde med Købstædernes Forsikring blev således udfordret fra første dag, hvor TandlægeTryghed/Tandlægeforeningen skrev, at tandskadeerstatningen var i strid med regler. Det betød, at PTO for en tid måtte lukke ned for samarbejdet med Købstæderne, og sige farvel til de to medarbejdere, der skulle få praksis+ op at flyve. 

Det er heldigvis et overstået kapitel og Praksis+ er kommet for at blive. 

Har PTO efter rettens opfattelse sagt noget forkert, vil vi naturligvis også berigtige de forkerte oplysninger.

Du kan finde artiklerne her