30 Aug
30Aug

PTO har i de seneste måneder været i intensiv dialog med flere af partiernes sundhedsordførere om en ændring af reglerne om journaloverdragelse. 

Selvom om vores arbejde allerede har haft stor effekt, er vi ikke i mål. En tilbagerulning af reglerne er ikke nok. 

Rulles reglerne tilbage betyder det, at en tandlæge ikke kan nedlægge sin klinik og overdrage patientjournalerne, uden at det samtidig sker som et led i en virksomhedsoverdragelse, hvor der efter styrelsens praksis efter de tidligere regler skulle følge noget ”mere med” end blot patientjournalerne i form af medarbejdere, lokaler eller andet. 

Det har ført til, at man før i tiden så kreative løsninger, hvor den sælgende klinikejer i en overgangsfase mere eller mindre proforma blev ansat hos køber for at opfylde kravene i lovgivningen. 

Det skal vi undgå, og det har vi flere forslag til. PTO vil derfor forsætte dialogen med Folketingets partier om en ændring af reglerne, så vi finder en holdbar løsning uden at nogen skal tvinges ud i kreative løsninger. 

Det vil vi fortsat arbejde på i de kommende måneder.