16 Apr
16AprTil Sundhedsstyrelsen

Att. Lena Vilstrup,


Vedr. genåbning af privat tandlægepraksis i Danmark under Corona-lovgivning

Idet jeg tillader mig at henvise til tidligere fremsendt skrivelse d. 14/4 2020 fra Praktiserende Tandlægers Organisation, og samtidig henviser til sundhedsminister Magnus Heunickes erklæring samme dag: ”… vi har opnået kontrol med coronavirusset i Danmark…” , vil jeg gerne henlede Sundhedsstyrelsens opmærksomhed på en snarlig genåbning af den private tandplejesektor i dette land.

Der er kommet udmeldinger, der klart peger på det nødvendige og ønskelige i at genetablere tandplejeservice for danske patienter, men det trækker i langdrag med eksakte retningslinjer fra Styrelsen.

Uanset de få lempelser der måtte kunne uddrages af seneste version af ”Håndtering af Covid-19…” dateret 14/4 2020, er det ikke muligt at implementere tandpleje udover reel nødbehandling og afværgelse af de værste sygdomstilstande i mundhulen.

Udgangspunktet for al vores daglige virke i dansk tandpleje, som med al respekt ligger i verdenstoppen, er regelmæssige undersøgelser og kontroller. Hvis vi ikke med de skærpede hygiejneforanstaltninger i forbindelse med Covid-19, der er udmeldt allerede medio marts 2020, og de gode resultater der er påvist med udviklingen af sygdommen på landsplan, kan påbegynde indkald af angiveligt raske patienter til opfølgende tandpleje snarest, er det svært at se hvorledes tandplejen skal genåbne.

Det er klart, at en genåbning skal ske under al skyldig hensyntagen til den stadig alvorlige situation som Danmark og den enkelte patient står i, herunder de skærpede krav til værnemidler – om disse kan skaffes – indkald af færre patienter af hensyn til afstand i venteværelser, udskydelse af mindre akutte behandlinger, udskydelse af behandlinger af risikopatienter etc..

Der må også komme klare udmeldinger fra Erhvervsstyrelsen angående opretholdelsen af ret til lønkompensation for hjemsendte medarbejdere i en genåbningsfase, da det er klart at alle hjemsendte ikke kan indkaldes i starten af en genåbning. Patienternes egen adfærd skal afgjort også indgå i overvejelserne, da det må påregnes, at mange vil afvente tydelige signaler fra centralt hold, inden man tør genoptage sædvanlige rutiner på tandplejeområdet.

Med den omhyggelighed og lange tradition danske tandklinikker har for opretholdelse af en meget høj hygiejnisk standard (NIR), og den seneste implementering af de skærpede regler, burde man, efter PTOs opfattelse, ikke fra sundhedsmyndighedernes side blokere for en forsigtig tilbagevenden til mere normale og forsvarlige tilstande i tandplejen.


Med venlig hilsen

Jens Krogsgaard, formand PTO