03 Jun
03Jun

Sammenhæng og nærhed i sundhedsvæsenet er nøgleordene i en ny politisk sundhedsaftale indgået mellem regeringen og en lang række af Folketingets partier. Sundhedsminister Magnus Heunicke siger, at aftalen binder sundhedsvæsenet sammen, men det er noget af en tilsnigelse. 

Aftalepartierne vil med den nye sundhedsaftale styrke kvaliteten af behandlingen til kronisk syge patienter, og når partierne mødes til de første indledende forhandlinger om forebyggelsesinitiativerne, håber jeg, at politikerne for en gangs skyld tør vise tænder og tage særligt de unges og kronikernes tandsundhed alvorlig. 

Forebyggelse begynder i munden   

Aftalepartierne vil sikre, at mennesker med kroniske sygdomme bliver understøttet bedst muligt i at kunne klare sig selv ved at give adgang til bedre forebyggelsestilbud i form af tilbud om træning, kostomlægning og patientuddannelse. 

Selvom tandlægerne efterhånden er vant til at se sig politisk forbigået, undrer det mig, at man i en sundhedsaftale fuldstændig ser bort fra, at sunde tænder og en sund krop uløseligt hænger sammen. 

Der er en dokumenteret sammenhæng mellem tandsundhed og samfundets store kroniske sygdomme, og i lighed med det øvrige sundhedsområde er forebyggelse langt billigere end behandling, og giver den enkelte patient en langt bedre livskvalitet. 

Kan man virkelig tillade sig at kalde det en seriøs og ambitiøs sundhedsaftale, når tandsundhed ikke er nævnt med ét eneste ord i aftalen? 

Tværfagligt samarbejde  

Der bør være en tværfaglig behandlingsindsats mellem speciallæge og tandlæge, når en patient er i behandling for en sygdom, der påvirker tandsundheden. 

F.eks. er risikoen for, at patienter med hoved- og halskræft, som følge af strålebehandling, udvikler alvorlige tandlidelser stor. Disse meget syge patienter bliver pålagt et ansvar for selv at søge om tilskud til dyr behandling af tandskader, der er forårsaget af deres sygdom eller behandlingen heraf. Tilskuddet udløses først, når deres lidelser er så alvorlige og langt mere behandlingskrævende, end hvis man havde påbegyndt forebyggelses- og behandlingsindsatsen langt tidligere. 

Det samme gør sig gældende for en lang række andre kroniske sygdomme som diabetes, KOL, hjerte-kar-sygdomme og psykiske lidelser.  

Det kræver ressourcer at være syg og for at hjælpe dem, der er hårdest ramt af sygdom, foreslår jeg, at man styrker det tværfaglige samarbejde mellem sygehuse og den primære sundhedssektor. Giv sygehusene mulighed for at henvise til tandlægebehandling i privat tandlægepraksis, og lad henvisningen udløse et tilskud til tandlægebehandling.

 Tandsundhed er en samfundsøkonomisk gevinst 

Sunde tænder er samfundsøkonomisk fordelagtigt, for det er langt billigere at forebygge fremfor at behandle. Det gælder for sundhedsområdet bredt, men især også for tandsundhedsområdet. 

Derfor håber jeg også, at de gode takter om at dæmme op for de unges stigende forbrug af tobak og nikotin igen får en plads i forhandlingerne. 

Jeg glæder mig til at se resultaterne af forhandlingerne, og PTO er parate til at bidrage med vores del. 

På vegne af de privatpraktiserende tandlæger håber jeg, at tandsundheden indgår i de endelige forebyggelsesindsatser. Først der kan man kalde den nye sundhedsreform for sammenhængende, nærværende og ambitiøs. 

Poul Staal, 

Formand, Praktiserende Tandlægers Organisation, PTO


Indlægget er bragt på Altinget d. 3. juni 2022