nyheder


Fremover skal alle nære kontakter følge de samme skærpede retningslinjer

Læs mere  

Styrelsen for Patientsikkerhed føjer som noget nyt ”diabetes” til listen over risikofaktorer for udvikling af osteonekrose i kæberne.

Læs mere  

Den netop varslede forlængelse af coronarestriktionerne indebærer ingen ændringer for tandlægepraksis.

Læs mere  

Sundhedsstyrelsen giver nu PTO, ATO og Tandlægeforeningen medhold i, forebyggende tandpleje er afgørende også under corona.

Læs mere  

Statens Serum Institut går nu ind og henholdsvis fråråder og anbefaler 36 forskellige skægtyper ud fra et infektionshygiejnisk synspunkt.

Læs mere  

PTO har udarbejdet et postkort, som du som klinikejer kan lægge på din hjemmeside til information til dine patienter

Læs mere  

PTO har fået flere spørgsmål til de nye, skærpede anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Læs svarene her.

Læs mere  

Journalføringsreglerne skal være mere overskuelige og afspejle den kliniske virkelighed.

Læs mere  

Landets tandklinikker kan fortsætte driften som før de forlængede restriktioner. Restriktionerne løber til den 7. februar 2021.

Læs mere  

PTO har med Tandlægeforeningen og ATO arbejdet sammen om en samlet henvendelse til sundhedsmyndighederne for at få stoppet HK. Organisationen vil have tandlægeklinikkerne coronanedlukket.

Læs mere  

Har du brug for at kunne berolige dine patienter om, at det er trygt at gå til tandlæge under coronapandemien? Så download eller henvis til vores materiale.

Læs mere  

Bliver klinikken kimet ned af patienter, som er usikre på, om de må komme til behandling? Eller er patienterne utrygge ved at komme? PTO har samlet noget information, du kan berolige dem med.

Læs mere