Nu kan klinikken indstille personalet til vaccination


Klinikejere over hele landet har nu mulighed for at indstille deres personale til en COVID 19-vaccine. Vaccinationsturen er således kommet til gruppe 4 (”Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte eller som varetager en kritisk funktion”). 

Branche- og fagorganisationer samt relevante arbejdsgivere på sundheds-, ældre- og socialområdet har i dag modtaget skriftlig information fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan de bestiller COVID 19-vaccine til deres ansatte. 

– Det er den enkelte arbejdsgiver, der har ansvaret for at vurdere, hvilket personale der skal tilbydes vaccination jf. Sundhedsstyrelsens kriterier, og den enkelte arbejdsgiver, der har ansvaret for at indsende skemaet med CPR-numre på personale, der ønsker tilbud om vaccination. Den enkelte arbejdsgiver kan vælge at indsende skemaet via fx en fag- eller brancheorganisation eller direkte til Statens Serum Institut, skriver fuldmægtig Anna Westergaard fra Sundhedsstyrelsen i brevet til de sundhedsfaglige. 


Ikke alle sundhedsfaglige er omfattet
Som eksempel på sundhedspersonale, der er omfattet af tilbuddet om en COVID 19-vaccination, nævnes medarbejdere i speciallægepraksis, fysioterapeutklinik, fodterapeuter, ansatte på en tandlægeklinik og på en jordemoderklinik.

Sundhedsfaglige, der derimod ikke er omfattet af tilbuddet, er bl.a. diætister, visse psykologer og apoteksansatte. 

Læs mere her