30 May
30May

Praktiserende Tandlægers Organisations Hjælpefond har til formål at yde økonomisk hjælp i form af bistandsydelser, lån eller på anden måde til medlemmer af Praktiserende Tandlægers Organisation og til disse medlemmers samlevende ægtefæller, børn og samlevere, når nogen af de nævnte persongrupper uden egen skyld er kommet i økonomisk trang.

Fonden er uafhængig af PTO
Ansøgninger om støtte behandles af Hjælpefondens bestyrelse, som kan afkræve ansøgeren nødvendige oplysninger for at kunne bedømme behovet for støtte og for at kunne vurdere, om støtten skal ydes som engangsydelse eller i form af periodiske ydelser.

Find hele vores fundats her 

For at komme i betragtning som ansøger skal du enten være:
• Medlem af PTO eller passivt medlem (praksisophørt)
• Samlever eller ægtefælle til et medlem af PTO
• Barn af et medlem af PTO

Har du meldt dig ud af PTO af andre grunde end pensionering og/eller praksisophør, kan du ikke komme i betragtning som ansøger. 

Ansøgninger sendes til:
Du bedes scanne og sende ansøgningen som vedhæftet fil til: pto@pto.dk

For yderligere information eller spørgsmål:
Kathrine Binder Færch
Tlf. 3312 0020
Mail: pto@pto.dk


DOWNLOAD ANSØGNINGSSKEMA (PDF ELLER WORD):
Ansøgningsskema vedrørende støtte fra PTOs Hjælpefond.pdf
Ansøgningsskema vedrørende støtte fra PTOs Hjælpefond.docx