Privatlivspolitik

PTO er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

PTO er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager og behandler om dig.

Vi kan kontaktes på følgende adresse:

PTO
Gunnar Clausens Vej 34b,
8260 Viby J
CVR-nummer 29460914
Tlf: 3312 0020
e-mail: pto@pto.dk.

Konkrete spørgsmål vedrørende persondatapolitikken kan rettes til følgende adresse: pto@pto.dk.
Vi prioriterer persondatasikkerhed højt og har derfor stor fokus på, at vores behandling af dine personoplysninger er sikker og overholder reglerne i databeskyttelseslovgivning.
Formålet med PTO’s persondatapolitik er at oplyse om, (i) hvornår og hvilke personoplysninger vi indsamler, (ii) hvorfor og hvordan vi behandler de indsamlede personoplysninger, (iii) i hvilket omfang vi videregiver dem til tredjeparter, samt (iv) dine rettigheder i den forbindelse.
 
Hvilke personoplysninger behandler vi og hvorfor
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at kunne behandle dine forespørgsler og dermed tilbyde de efterspurgte medlemsservices.
 • For at kommunikere med dig om vores medlemsservices, vedrørende eksempelvis juridisk rådgivning, kurser og arrangementer, tilbud og nyhedsbreve.
 • For at du kan anvende vores øvrige medlemsservice, herunder kontakt til vores samarbejdspartnere om pension- og forsikrings, advokatbistand, samt rådgivning om køb og salg af tandlægeklinikker.
 • For at forbedre vores tjenester og ydelser.
 • For at gennemføre administrative processer eksempelvis fakturering, hvidvask mv.
 • For at dokumentere at du er medlem af PTO, og kan opnå rabat på medlemsvilkår.
Retsgrundlaget
Når vi sælger og leverer ydelser til dig, behandler vi dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt af hensyn til vores leveringsforpligtelse overfor dig.

Retsgrundlaget for vores behandling er reguleret i persondataforordningen, herunder:
 • Artikel 6, stk. 1 litra b vedrørende ”nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakt”.
 • Artikel 6, stk. 1 litra f vedrørende ”legitim interesse”.
I visse tilfælde er vi retligt forpligtet til at behandle din personoplysninger fx i henhold til hvidvaskloven og/eller bogføringsloven. I disse tilfælde sker vores behandling i henhold til:
 • Artikel 6, stk. 1 litra c vedrørende ”retlig forpligtelse”, jf. Artikel 6, stk. 1 litra f samt artikel 32.
Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at behandle personoplysninger, som kræver dit samtykke. I disse tilfælde sker vores behandling i henhold til:
 • Artikel 6, stk. 1 litra a og artikel 9, stk. 2 litra a vedrørende ”udtrykkeligt samtykke”.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger:
 • Kontaktoplysninger
 • Uddannelse og arbejdssted
 • Oplysninger om ejerskab af virksomheder/selskaber
 • Formueforhold
 • Personnummer
 • Medlemskab af PTO
 • Kundeforhold hos PTO Forsikringsformidling
Særlige personoplysninger:
 • Helbredsoplysninger i det omfang du oplyser os om det, fx ved juridisk rådgivning
 • Fagforeningsforhold
Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader udelukkende dine personoplysninger til tredjeparter, (i) når det er nødvendigt for at levere medlemsrådgivning og services til dig, (ii) hvis vi har fået et klart samtykke fra dig, eller (iii) hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige.
Vi behandler altid dine oplysninger fortroligt.
Når det er nødvendigt at videregive eller overlade dine oplysninger, gør vi en stor indsats for at sikre os, at alle, som vi videregiver eller overlader dine oplysninger til, lever op til den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.
Som led i at kunne levere den bedste ydelse til dig, videregiver eller overlader vi pt. dine personoplysninger til følgende kategorier af leverandører og samarbejdspartnere:
 • Til samarbejdspartnere i nødvendigt omfang for at levere de ydelser du har bestilt, fx til de forsikringsselskaber vi samarbejder med
 • Databehandlere (softwareleverandører samt leverandører af administrationsydelser)
Vi videregiver endvidere personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at: (i) Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder, (ii) Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger under hele dit medlemskab. Hvis medlemskabet ophører, slettes alle personoplysninger efter 5 år. I konkrete tilfælde kan vi opbevare di­ne personoplysninger i 10 år efter udløbet, hvis vi vur­derer, at dette er nødvendigt af hensyn til vores rådgiveransvar.
Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret løbende.

Sikkerhed
I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Dine rettigheder:
Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Hvis du gerne vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på pto@pto.dk.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis vores behandling af dine personoplysninger bygger på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på pto@pto.dk.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
Regler i særlovgivningen (herunder bogføringsloven, hvidvaskningsloven, skattekontrolloven mv.) kan dog medføre, at vi trods tilbagetrukket samtykke, fortsat er forpligtet til at behandle dine personoplysninger, i det omfang den konkrete lovgivning fastsætter krav om dette.

Cookies
En cookie er en lille datafil, som gemmes på din webbrowser (f.eks. Firefox, Safari eller lignende) for at kunne genkende browseren, huske indstillinger og udføre statistik. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.
PTO’s hjemmeside anvendes tekniske cookies. Tekniske cookies er nødvendige for at du kan benytte hjemmesiden. De teknisk nødvendige cookies kan du derfor ikke vælge fra. Vi bruger ikke cookies til at tracke dine søgninger på vores hjemmeside.

PTO nyhedsbrev
PTO benytter mailchimp til udsendelse af elektroniske nyhedsbreve.
PTO’s nyhedsbreve indeholder information om nyheder for tandlægebranchen om lovgivning, overenskomster, retspraksis. Du vil når du modtager PTO’s nyhedsbreve også få annoncer, medlemstilbud og invitationer til kurser og arrangementer. PTOs nyhedsbreve sendes til den e-mailadresse, som du har oplyst til os.
Du accepterer med tilmeldingen til vores nyhedsbreve, at vi behandler oplysninger om din e-mailadresse, for- og efternavn og klinikadresse. Oplysninger anvendes til udsendelse og til at lave statistik på vores nyhedsbreve.  Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, giver du samtidig samtykke til, at dine oplysninger overføres til MailChimp og behandles efter MailChimps privatlivspolitik.
Du kan tid tilbagetrække dit samtykke ved at framelde dig nyhedsbrevet.

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Du er også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver direkte på pto@pto.dk, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger eller har spørgsmål eller forslag til forbedringer af behandlingen i øvrigt.

Forbehold for ændringer i denne persondatapolitik
Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.
Vi udsender meddelelse om alle vigtige ændringer af denne persondatapolitik – herunder ændringer af de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger eller ændringer i relation til dine rettigheder.
Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores persondatapolitik.