PTO støtter TUG


TUG - Tandsundhed Uden Grænser - arbejder for at forbedre tandsundheden i Rwanda, Guatemala, Palæstina og øvrige steder, hvor fattige børns tandsundhed og livsmuligheder er kraftigt udfordret. Gennem et partnerskab støtter PTO TUG.

TUG's arbejde har endvidere været beskrevet i diverse artikler i PTO-regi, bl.a. i medlemsmagasinet PRAKTISERENDE TANDLÆGER.