Kemisk risikovurdering


Kursusbeskrivelse 

Arbejdsmiljølovgivningen kræver som noget nyt, at tandlægeklinikker skal gennemføre en kemisk risikovurdering af de kemikalier som anvendes og måden de anvendes på. Der er krav om, at klinikken kan dokumentere, at der er udarbejdet en risikovurdering, at klinikkens personale er instrueret i anvendelsen og at der er adgang til opdaterede sikkerhedsdatablade.

Kurset er målrettet klinikpersonale med ansvar for tandlægeklinikkens kemiske stoffer. På kurset får du et klart overblik over, hvilke krav til brug af kemikalier klinikken skal leve op til. Den kemiske risikovurdering bliver gennemgået i detaljer, med eksempler fra tandlægepraksis.

Du bliver klædt på til at håndtere og overskue lovgivningens krav, og du får demonstreret alle led i processen med udgangspunkt i materiale fra en tandklinik.

Kurset holdes med et begrænset deltagerantal med 8 deltagere, så der er rig lejlighed til at stille spørgsmål. 


Underviser

Kurset gennemføres af Nørskov Miljø som har flere års erfaring med udarbejdelse af kemiske risikovurdering for danske virksomheder, og som har et indgående kendskab til lovgivningen.


Praktisk information

Sted: Online kursus


Dato & tilmelding


Pris medlemmer: 1.480 kr. 

Pris ikke-medlemmer: 2.220 kr.


Deltagere: Hele klinikteamet


Bemærk: Begrænset deltagerantal